Agenda

Events deze maand

Weergaven navigatie

Evenement weergaven navigatie

Vandaag

Recurring

School voor Apostelen

Dominion Centre Ellermanstraat 30, Amsterdam

Velen zijn bekend met de 5-voudige bediening zoals deze in Efeze 4:11 staat dat er vijf verschillende bedieningen aan […]

Recurring

School voor Apostelen

Dominion Centre Ellermanstraat 30, Amsterdam

Velen zijn bekend met de 5-voudige bediening zoals deze in Efeze 4:11 staat dat er vijf verschillende bedieningen aan […]

Wie zijn wij?

De Coalitie voor Apostolische Reformatie (CAR) is ontstaan uit het inzicht dat het onze opdracht is om het Koninkrijk van God te brengen in de wereld. De tijd waarin we leven vraagt om een aanpak waarin wij als christenen onze plaats in de maatschappij innemen. We zijn geroepen om op onze plaats het zout en licht te zijn.

CAR is gericht op het promoten van de Koninkrijksvisie en van de ‘Zeven bergen strategie’ in Nederland. Beiden zijn essentiële elementen in het mobiliseren van mensen om transformatie te realiseren in de samenleving.

Omdat een blijvende transformatie staat of valt met goed leiderschap legt CAR veel nadruk op de ontwikkeling daarvan. Karakterontwikkeling en het afleggen van rekenschap zijn onmisbare eigenschappen van goed leiderschap. CAR legt zelf rekenschap af aan Christian International Europe (Dr. Sharon Stone).

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo