Het Leiderschap Team

Van links naar rechts:
Gerard & Gerda Keizer, Simon & Alice Booij, Dick & Arleen Westerhof, Gert-Jan Reerds, Lian & Willem Ferreira, Leslie Phillips.