Door omstandigheden zijn er tot en met augustus 2022 geen gebedssessies mogelijk.

De bevrijdingsbediening van Living in Your Destiny biedt de gelegenheid om naast het gewone bevrijdingsgebed aanvullend een sessie te doorlopen voor mensen die oftewel zelf of één van hun voorouders lid zijn geweest van de vrijmetselarij. Wij zijn een aantal jaren geleden op kleine schaal met deze bediening begonnen en hebben er veel tijd in geïnvesteerd, zowel door ons te verdiepen in de achtergronden van de vrijmetselarij als ook in de uren dat we mensen bediend hebben. Daardoor is het nu een volwassen bediening geworden.

Om deze sessies te kunnen doen maken wij onkosten zoals de huur van het gebouw, koffie en thee, de ontwikkeling van het materiaal en de reiskosten van de medewerkers. Om deze onkosten te kunnen dekken vragen wij € 50 voor een vrijmetselarij-sessie. De medewerkers zijn vrijwilligers en hun uren worden niet vergoed. Maar je mag daarvoor natuurlijk een gift geven, als je dat op je hart hebt.

Voorwaarden

Om voor een vrijmetselarij-sessie in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je moet het bevrijdingstraject (nieuwe stijl) doorlopen hebben of persoonlijk bevrijdingsgebed (oude stijl) ontvangen hebben.
  2. Als dit langer dan één maand geleden is, vragen wij je om opnieuw door de de 7 stappen van Neil Anderson te gaan (Stap voor stap naar vrijheid in Christus) of door het boek Vrijspraak van Marie-Thérèse Van.
  3. Je moet vooraf de sessie betaald hebben.

Wij willen graag zoveel mogelijk mensen de mogelijkheid geven om vrij te komen van de bindingen en beperkingen die kunnen voortkomen uit Vrijmetselarij en daarom kun je je op de volgende manier aanmelden voor een vrijmetselarij-sessie:

  1. Je doet allereerst een aanvraag voor een sessie door een e-mail te sturen naar … (hier komt in september 2022 een nieuw e-mailadres). Hij zal je dan een vragenlijst (checklijst) via de mail toesturen, die je moet invullen en naar hem terugsturen. Hij zal naar aanleiding van die lijst beoordelen of je voor een vrijmetselarij-sessie in aanmerking komt en zal je daarover een bericht sturen.
  2. Als je voor een sessie in aanmerking komt en jullie daarvoor samen een datum en tijd hebben afgesproken, dan ontvang je een e-mail met de bankgegevens van Living In Your Destiny. Je maakt het bedrag van € 50 over en mailt het bewijs van betaling naar … (hier komt in september 2022 een nieuw e-mailadres).

Aanmelden

Praktische informatie

De sessie zal ongeveer van 11.00 tot 16.00 uur duren. Een groot deel van de sessie zal bestaan uit het herroepen van allerlei eden en geloften en het verwerpen van alles wat met vrijmetselarij te maken heeft. Dit doe jij zelf. Daarnaast zal een team van twee personen je begeleiden en ondersteunen.

Bij eventuele vragen, die specifiek met de vrijmetselarij-sessie te maken hebben, kun je mailen naar … (hier komt in september 2022 een nieuw e-mailadres).

Bij eventuele vragen, die meer algemeen met bevrijding te maken hebben, kun je mailen naar bevrijding@liyd.org.

Wij wensen je heel veel zegen toe,
namens het bevrijdingsteam en het bestuur van Living In Your Destiny.

Bevrijding
informatieavond

Bevrijdingstraject
7 stappen

Bevrijdingstraining voor
Mentoren en Gebedsteam