In de 2e Kingdom Trainingschool ligt de nadruk op de uitwerking van het Bijbelse beeld van het koninkrijk van God. Eschatologie komt aan de orde maar ook je persoonlijke mandaat en de rol van passie en persoonlijkheid. De strategie van de 7 bergen wordt uitgebreid toegelicht.

Praktische informatie

Data en tijden

De data voor Kingdom Training School 2 zijn:

> Maandag 25 april – per zoom vanaf 19:30 tot 22:00
> Maandag 2 mei – per zoom vanaf 19:30 tot 22:00
> Maandag 9 mei – per zoom vanaf 19:30 tot 22:00
> Maandag 16 mei – per zoom vanaf 19:30 tot 22:00
> Maandag 23 mei – per zoom vanaf 19:30 tot 22:00
> Maandag 30 mei – per zoom vanaf 19:30 tot 22:00
> Zaterdag 11 juni – fysiek in Dominion Centre vanaf 09:30 tot 16:30

Voorwaarde
Om deel te kunnen nemen aan de Kingdom Trainingschool 2 is het van belang dat je Kingdom Trainingschool 1 hebt afgerond.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor de Kingdom Trainingschool 2 door rechtstreeks €95,00 over te maken naar Living in Your Destiny ovv KTS2. Het bankrekening nummer is NL94 INGB 0003 6292 05. Door betaling is gelijk je plek gegarandeerd.