Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en te onderscheiden zodat wij profetische woorden kunnen doorgeven en toetsen. Profetenschool 1 is de eerste van drie Living In Your Destiny Profetenscholen.

Tijdens de Profetenschool 1 worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. Minstens een derde van de tijd tijdens deze school wordt besteed aan het praktisch oefenen van het staan in de profetische bediening.

De Profetenschool 1 legt de basis voor het effectief handelen in het profetische.
Onderwerpen zijn:

  • Het Bijbelse fundament van de gave van profetie
  • Het herstel van de profetische beweging in de kerkgeschiedenis
  • Het verschil tussen iemand die profeteert en iemand met het ambt van profeet
  • Hoe liefdevol profetische woorden zo uit te spreken dat de ontvanger ze ook kan aannemen
  • Profetisch protocol
  • Volwassenheid in het profeteren.

Profetenschool 1 is nodig voordat je Profetenschool 2 kunt volgen.

Wat houdt de Profetenschool in?

Praktische informatie

Locatie:
Levend Woord Gemeente | Breekpleinkerk | van Malsenstraat 104, 3074PZ Rotterdam

Lesdata en tijden:
Dinsdag  11 okt. 19:00 – 21:30 uur (Zoom)
Donderdag 13 okt. 19:00 – 21:30 uur
Vrijdag 14 okt. 09:30 – 19:00 uur
Zaterdag 15 okt. 09:30 – 17:00 uur

Kosten: 
€ 95,- p.p.

Profetenschool 1 | Rotterdam

Tijdens de Profetenschool 1 worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. Minstens een derde van de tijd tijdens deze school wordt besteed aan het praktisch oefenen van het staan in de profetische bediening. Training bedraagt €95,00 per persoon.