Profetenschool 1 is de basiscursus profeteren. Jezus zei: Mijn schapen horen Mijn stem! En Paulus zei: Ik zou willen dat jullie allemaal profeteren.
Deze cursus is voor iedere christen, niet alleen maar voor een paar uitverkoren mensen met een bijzondere gave!

In het onderwijs van Profetenschool 1 leren wij, onder andere, over:

  • het Bijbelse fundament van de gave van profetie
  • het verschil tussen iemand die profeteert en iemand met het ambt van profeet
  • het herstel van de profetische beweging in de kerkgeschiedenis e
  • en hoe je liefdevol profetische woorden zo uitspreekt dat de ontvanger ze ook kan aannemen – het profetische protocol.

De praktische oefeningen worden op 2 niveaus gedaan – voor beginners en voor gevorderden. Heb je nog nooit geprofeteerd, of maar een enkele keer, dan ben je een beginner. Profeteer je al regelmatig, dan ben je een gevorderde. Zit je ertussenin? Overleg dan met God of je beter laagdrempelig kunt beginnen of voor de uitdaging kunt gaan.

Wij oefenen:

  • het verstaan van Gods stem
  • het ontvangen van verschillende soorten indrukken – woorden, beelden, Bijbelteksten etc.
  • en natuurlijk vooral in het uitspreken van profetische woorden voor elkaar
  • In deze school gaan de oefeningen over: Elkaar bemoedigen, opbouwen en aansporen.

Praktische informatie

Locatie:
Levend Woord Gemeente | Breekpleinkerk | van Malsenstraat 104, 3074PZ Rotterdam

Lesdata en tijden:
Dinsdag  11 okt. 19:30 – 21:30 uur via Zoom
Donderdag 13 okt. 19:00 – 21:30 uur
Vrijdag 14 okt. 09:30 – 19:00
Zaterdag 15 okt. 09:30 – 17:00 uur

Kosten: 
€ 95,- p.p.

Aanmelding en betaling Profetenschool 1 | Rotterdam

Tijdens de Profetenschool 1 worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. Minstens een derde van de tijd tijdens deze school wordt besteed aan het praktisch oefenen van het staan in de profetische bediening. Training bedraagt €95,00 per persoon.