Het is belangrijk de stem van God te kunnen herkennen en te onderscheiden zodat wij profetische woorden kunnen doorgeven en toetsen. Tijdens de training worden deelnemers in groepen naar ervaringsniveau ingedeeld om op een hoger niveau in profeteren te komen. De basis wordt gelegd voor het effectief handelen in het profetische. Onderwerpen zijn: het herstel van de gaven, de verschillende niveaus van autoriteit in het profeteren, profetisch protocol en volwassenheid in het profeteren.

Profetenschool 1 is de basiscursus profeteren. Jezus zei: “Mijn schapen horen Mijn stem!” En Paulus zei: “Ik zou willen dat jullie allemaal profeteren.” Deze cursus is voor iedere christen, niet alleen maar voor een paar uitverkoren mensen met een bijzondere gave!

In het onderwijs van Profetenschool 1 leren wij, onder andere, over:

  • het Bijbelse fundament van de gave van profetie;
  • het verschil tussen iemand die profeteert en iemand met het ambt van profeet;
  • het herstel van de profetische beweging in de kerkgeschiedenis;
  • en hoe je liefdevol profetische woorden zo uitspreekt dat de ontvanger ze ook kan aannemen – het profetische protocol.

De praktische oefeningen worden op 2 niveaus gedaan – voor beginners en voor gevorderden. Heb je nog nooit geprofeteerd, of maar een enkele keer, dan ben je een beginner. Profeteer je al regelmatig, dan ben je een gevorderde. Zit je ertussenin? Overleg dan met God of je beter laagdrempelig kunt beginnen of voor de uitdaging kunt gaan.

Wij oefenen:

  • het verstaan van Gods stem;
  • het ontvangen van verschillende soorten indrukken – woorden, beelden, Bijbelteksten etc.;
  • en natuurlijk vooral in het uitspreken van profetische woorden voor elkaar.

In deze school gaan de oefeningen over: elkaar bemoedigen, opbouwen en aansporen.

Wat is Profetenschool 1?

Praktische informatie

Lesdata:
Voorjaar 2023

Tijd: 10.00 – 16.30 uur

Kosten: € 95

Locatie: Dominion Centre (Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht)

Catering: Koffie en thee zijn tijdens de conferentie gratis. Er wordt tegen betaling brood en soep aangeboden.

Doelgroep: Iedereen die (beter) wil leren profeteren

Onze andere trainingen