Tijdens deze school ligt de nadruk op accuraatheid in het profeteren en op het toetsen van profetische woorden. Net als bij de Profetenschool Deel 1 ligt de nadruk op zowel de theorie als de praktijk. Om deel te nemen aan de Profetenschool Deel 2 moet je eerst de Living In Your Destiny Profetenschool Deel 1 hebben gevolgd.

Profetenschool 2 is de vervolgcursus profeteren. Je kunt je hiervoor alleen opgeven, als je Profetenschool 1 al hebt gedaan. Deze cursus is voor iedere christen, die door God gebruikt wil worden.

In deze tijd kun je in geen enkele christelijke ‘bediening’ meer functioneren zonder de leiding van de Heilige Geest. Wil je evangeliseren, aanbidding leiden, voorbede doen of lesgeven? Dan zul je moeten weten wat God vandaag tegen de mensen zegt, die aanwezig zijn, of over de personen/zaken/plaatsen, waarvoor je bidt.

In het onderwijs van Profetenschool 2 leren wij, onder andere, over:

  • de verschillende openbaringsgaven;
  • het verschil tussen profetie in het Oude en Nieuwe Testament;
  • het verschil tussen een valse profeet en iemand die fouten maakt;
  • hoe je profetische woorden kunt toetsen;
  • en hoe wij anderen kunnen bedienen vanuit de gezindheid van Christus.

Wij oefenen:

  • het profeteren over specifieke onderwerpen;
  • het uitspreken van bestemmingswoorden – over de roeping van iemand of een volgende stap en zijn/haar leven;
  • scheppend profeteren;
  • en het toetsen van profetische woorden.

Wij geven elkaar ook feedback.

Wat is Profetenschool 2?

Praktische informatie

Lesdata:
zaterdag 2 april 2022
zaterdag 16 april 2022
zaterdag 30 april 2022
zaterdag 13 mei 2022

Tijd: 10.00 – 16.30 uur

Kosten: € 95

Locatie: Dominion Centre (Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht)

Doelgroep: Iedereen die Profetenschool Deel 1 heeft gevolgd

Inschrijven

Onze andere trainingen