De nadruk tijdens de Profetenschool 3 ligt op het staan in de bediening als profeet zowel binnen als buiten de gemeente. Onderwerpen zoals het stichten en begeleiden van profetische teams in de gemeente, profetische valkuilen en profetische evangelisatie en profetie op de werkvloer worden behandeld. Voorwaarde voor deelname aan Profetenschool 3 is dat je zowel Profetenschool 1 als 2 hebt gevolgd. Tijdens de training worden de deelnemers in groepen ingedeeld, waarbij rekening wordt gehouden met het ervaringsniveau van de deelnemers. Iedere groep wordt begeleid door een ervaren profeet die gedurende de training als mentor optreedt.

Profetenschool 3 gaat over het functioneren in – en eventueel leidinggeven aan – een profetisch team. Deze cursus is voor mensen die al wat ervaring hebben in het profeteren en graag deel willen uitmaken van een profetisch team. Je kunt je hiervoor alleen opgeven als je Profetenschool 1 en 2 al hebt gedaan.

In het onderwijs van Profetenschool 3 leren wij, onder andere, over:

  • het Bijbelse fundament van werken/profeteren in teams;
  • het oprichten van – en leidinggeven aan – een profetisch team;
  • tegenstellingen in het profetische;
  • en over mogelijke valkuilen voor profetische mensen.

Wij oefenen:

  • het profeteren als team;
  • en het profeteren buiten de kerkelijke kring.

Het hoogtepunt van deze school is het bezoek aan verschillende bedrijven, voor die wij in teams profeteren. Dit bezoek vindt plaats op dag 3. Je kunt alleen meegaan, als je aan de oefening op dag 2 hebt deelgenomen.

Op de laatste dag sluiten wij de Profetenschool feestelijk af en vertellen wij je waarom je geen profetendiploma krijgt.

Wat is Profetenschool 3?

Praktische informatie

Lesdata:
zaterdag 18 september 2021
zaterdag 2 oktober 2021
zaterdag 16 oktober 2021
zaterdag 6 november 2021

Tijd: 10.00 – 16.30 uur

Kosten: € 95

Locatie: Dominion Centre (Ellermanstraat 30, 1114 AK Amsterdam-Duivendrecht)

Doelgroep: Iedereen die Profetenschool Deel 1 en Deel II heeft gevolgd

Let op: in verband met de 1,5 meter-maatregel zijn er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelding is verplicht, uiterlijk 4 dagen voor aanvang.

Onze andere trainingen